God jul og godt nytt år!

sl-jul-2016Samlingslista ønsker alle en God jul og et fredelig, framgangsrikt godt nytt år!

Vi takker for gode og konstruktive tilbakemeldinger i løpet av året. Det inspirerer til å fortsette arbeidet til det beste for Folldal samfunnet.

Reklamer
Publisert i Artikler

Mer offentlighet – svar fra ordfører.

Publisert i Artikler

Mer offentlighet – Brev til ordfører

Tillogo-liten
Folldal kommune
v/ordfører Hilde F Tveråen
2580 Folldal

VEDR. MEROFFENTLIGHET

Hei.
Som du vet er vi opptatt av at det skal være stor grad av åpenhet rundt det vi gjør i kommunen (den offentlige forvaltningen). I den forbindelse har vi flere ganger tatt til orde for at saksdokumenter fra møtene i Kommunestyret sine komiteer, i styremøtene til Folldal Vekst og i møtene til Folldal Fjellstyre bør offentliggjøres. Vi opplever at det er stor grad av enighet om behovet for åpenhet hver gang vi tar opp spørsmålet, samtidig kan vi dessverre fortsatt ikke finne disse dokumentene når vi leter på kommunens (eller fjellstyrets) hjemmesider.
Vi ber om at du bidrar slik at de nevnte dokumentene legges ut så snart som mulig. Les mer !

Publisert i Artikler

Velkomsthilsen til nytilflyttede – Brev til ordfører

Tillogo-liten
Folldal kommune
v/ordfører Hilde F Tveråen
2580 FOLLDAL

VEDR. VELKOMSTHILSEN TIL NYTILFLYTTEDE

Hei.
Det er med stor glede vi ser at innbyggertallet ikke bare ser ut til å holde seg stabilt, – Folldal har også en svak økning i antall innbyggere ved siste telling.
Vi er kjent med at det tidligere har vært en ordning der ordføreren i Folldal har ønsket nye innbyggere velkommen på en personlig måte. Det har vært i form av et brev, et besøk eller endog en blomsterhilsen. Vi ber deg om å ta opp til vurdering om hele eller deler av denne praksisen kan tas opp igjen, eller om det er andre måter vi i Kommunestyret kan bidra til å markere positivitet overfor nye innbyggere. Les mer !

Publisert i Artikler

Fjellstyremøte 25. februar 2016.

Opphavsrett Bjørn Brendbakken, 2584 Dalholen. Norge. Mob 91345096. (137)

Under fjellstyremøte den 25.02.16. hadde Folldal fjellstyre oppe en sak om tildeling av småviltjakt til utenbygdsboende etter skriftlig søknad.

Tidligere år har trekningen av småviltjakt foregått på fjellstyrekontoret etter at søknader var kommet inn. På Fjellstyremøtet i februar 2016 var det forslag om at ”inatur” skulle ta over fordelingen av jaktkort. Les mer !

Publisert i Artikler

Årsmøte i Samlingslista

Samlingslista har hatt årsmøte og Alf Ove Svenning ble gjenvalgt som leder. Han har med seg Brit Kværness og Terje Kjøllmoen i styret.

Samlingslista ønsker seg flere medlemmer. Gå inn på hjemmesida vår og registrer deg!

Vi ønsker innspill om viktige saker for innbyggerne i Folldal. Hvis din stemme skal bli hørt må vi vite om den!

Publisert i Artikler

Støtt Samlingslista betal medlemskontingent for 2016

Samlingslista er en dugnad av folk som ønsker en positiv endring i Folldal. Våre økonomiske ressurser er meget begrenset og vi oppfordrer deg som støtter vårt budskap om å bidra til at vi kan være aktive og synlige.

Det er fint om du vil registrere deg som medlem VED Å KLIKKE HER.

Dersom du ikke ønsker medlemskap, men likevel vil støtte oss økonomisk, kan du betale inn ditt bidrag/beløp til samme kontonummer som medlemsregistrering.

Medlemskapet koster kr. 100 pr. år betales til kontonummer 1822.57.94827.

Det følger ingen forpliktelser av noen av alternativene, alt er basert på frivillighet.

Publisert i Artikler

Til alle sambygdinger og venner av Samlingslista.

Vi i samlingslista vil nytte anledningen og takk alle venner og medlemmer for et innholdsrikt og godt år!

Ved juletider for om lag ett år siden hadde mange av oss snakket om behovet for, og ønsket om, ei tverrpolitisk liste i Folldal. Samtidig visste vi ikke da hvem som eventuelt ville stå på ei slik liste til kommunevalget, og vi ante selvsagt heller ikke hvordan et slikt initiativ ville bli mottatt.

GodjulMye har skjedd siden da; Vi har hatt mange møter og samtaler i gruppa, vi fikk laget et program, vi deltok i en artig valgkamp og vi har fått mange innbyggere i tale. Les mer !

Publisert i Artikler

Kommunestyremøte 10. desember 15.

HakkaI dag har kommunestyret blant annet vedtatt Folldal kommunes budsjett for 2016. Budsjettet var allerede behandlet i siste formannskapsmøte, men noen endringer kom det i dagens møte.

Under behandlingen av budsjettet fikk Samlingslista (SL) gjennomslag for at prisendringen på mat fra kjøkkenet ved FBSS settes til 3,5 % og ikke 7 % som var forslaget fra administrasjonen.
Det ble også fremmet forslag fra Samlingslista på punkter vi mener bør være med (og rapporteres etter) i kommunens rapporter (tertial rapporter og årsmelding).
Ordførers godtgjørelse ble i et omforent Pengerforslag fra AP, SL og SP vedtatt satt til 75 % av en stortingsrepresentants faste godtgjørelse. Dette vil si en godtgjørelse på kr 664 118.
Les mer !

Publisert i Artikler

Åpenhet.

Hva driver kommunestyret med?

KommunestyretSamlingslista i Folldal har gått til valg på at vi blant annet ønsker oss en aktiv dialog med innbyggerne. Som et lite ledd i dette arbeidet vil Samlingslista foreslå å legge hoveddelen av møtene til formannskap og kommunestyret ut i lokalmiljøet; Vi mener at mange møter kan arrangeres på en god måte både i lokalene til kommunens egne virksomheter og i lokaler som tilhører næringslivet. Les mer !

Publisert i Artikler