Samlingslista Folldal, et spennende prosjekt!

Sist vinter ble jeg, og flere andre personer, invitert som samtalepartnere til et møte med ildsjeler i folldalssamfunnet. Agendaen var enkel, man skulle drøfte hvordan Folldal skal framstå som samfunn og hvordan kommunen må styres for å nå dit. Bakgrunnen var en betydelig misnøye med veivalg for framtida og styring av kommunen.
Jeg ble ganske fort fasinert over den iver og glød de la for dagen og ikke minst de spennende tema som ble drøftet. For dem var ikke dette et øyeblikks entusiasme, jeg forsto at dette var tanker som hadde modnet over tid.
Folldal er inne i en negativ utvikling med nedgang i folketallet og få, om noen nyetableringer i næringslivet. Slik kan det selvsagt ikke fortsette.
Det var derfor med stor glede jeg på et senere tidspunkt registrerte at man ønsket å stille en liste ved kommunevalget i år!
Hoved budskapet var at man ville gjenskape optimismen i Folldal!
Deres hovedfokus vil naturlig nok være rettet framover, ingen omkamper i for lengst ferdigbehandlede saker.
Et ambisiøst men absolutt gjennomførbart program er presentert. Lista over kandidater vitner om en god spredning i kompetanse og bakgrunn.

Min stemme ved kommunevalget i 2015 går til Samlingslista i Folldal.

Det vil utgjøre en stor positiv forskjell for bygda om toppkandidaten Brit Kværness og flere av de andre meget kompetente kandidatene får sentrale posisjoner i det nye kommunestyret!

Godt valg!

Jarle Dalløkken
seniorvelger

Reklamer