Næringsutvikling i Folldal

De fleste er enige om at attraktive arbeidsplasser er det viktigste for å få folk til å bo et sted. Vi lever i en region der befolkningsutviklingen viser en synkende tendens, og spørsmålet om hvordan vi skaper attraktive arbeidsplasser er derfor både relevant og viktig for våre lokalsamfunn. Vår påstand er at attraktive jobber ikke dukker fram ”som troll av eske”, – de er ofte et resultat av enkeltpersoners særlige engasjement, alliansepartnere, risikokapital og langsiktig jobbing.

I lys av dette er det særlig gledelig å se hvordan Folldal Industrielektro i slutten av april klarte å samle over 140 sambygdinger til felles seminar en kveld. Kveldens foredrag var av motivatoren Øyvind Hammer. Folldal Industrielektro hadde den påfølgende dagen invitert både Hammer og om lag 30 sentrale personer i næringslivet i Folldal til en hel dag med felles refleksjon og deling av erfaringer. Både seminaret og den påfølgende temadagen ble arrangert i samarbeid med Folldal Vekst/næringskonsulenten.

Dette er et eksempel på hvordan noen få med stort engasjement og mot fikk til noe som har positiv betydning for svært mange.

Vi mener at for å få til en offensiv utviklingskultur så må vi alle gjøre vårt for også å skape et mentalt miljø som viser romslighet. Det er en positiv sammenheng mellom vekst i antall arbeidsplasser og netto tilflytting, og det er en positiv sammenheng mellom attraktivitet og god næringsutvikling. Vi må være åpne for både nye og uvanlige tanker, og åpne for at ikke alle ideer kan bli realisert. Det må være lov å feile, og det må være lov å heie! Heia Folldal Industrielektro!

Styret for Samlingslista i Folldal,

Alf Ove Svenning, Terje Kjøllmoen, Brit Kværness

Reklamer