Kommentar til kommune-NM

Det er mange ulike rangeringer, også av kommuner, og en av disse er NHO´s ”Kommune-NM”. Dette er en rangering av kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på ulike indikatorer innen næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Jeg mener at alle slike rangeringer bør brukes med forsiktighet, samtidig kan det være noe å lære. Folldal kommune kommer i denne rangeringen i kategorien ”dårligst”. Ut fra dette burde det være interessant for et kommunestyre å gå sammen med partene i arbeidslivet for å se om det er positive tiltak vi vil gjøre mer av, og som samtidig kan løfte oss litt fra en sørgelig plass 354 i det neste ”kommune-NM”.

Brit Kværness

Førstekandidat, Samlingslista

Reklamer