Kollektivtrafikk ??

Denne sommeren har det vært skrevet en del om busstilbudet i vår region, – eller mangelen på slikt tilbud. Vi i Samlingslista stiller oss også undrende til de endringene som er gjort.

Tidlig i sommer ble ordningen med gods med buss, for eksempel medisiner fra apoteket, vanskeliggjort. Hedmark Trafikk kan opplyse at det fortsatt er mulig å sende gods med bussen, men at det da må ”løses billett” for hver enkelt pakke. Vi har ikke oversikt over hvor mange medisinpakker apotekene sender ut daglig, uansett ser dette ut til å være en ordning som ikke fremmer et praktisk samarbeid i vår region. Det bedrer heller ikke miljøet om bussen når kjører først, og rett etter kommer en egen varetaxi med de varene bussen hadde med tidligere.

Som årsak til denne ordningen opplyser Hedmark Trafikk at de ”satser på persontransport”. Utfordringer er at dette ikke oppleves slik! Tilbudet er sterkt redusert om sommeren, og i noen grad forstår vi at det går færre busser når det ikke kjøres skoleruter. Samtidig er det forskjell på ”færre ruter” og ”nesten ingen ruter”.

Også tilbudet med FLEX (tidligere kalt ”bestillingsdrosje”) er nå sterkt redusert. Det er ikke tilbud om FLEX fra tog til/fra Alvdal, og kun ett tilbud til og ett tilbud fra tog ved Hjerkinn etter det vi får opplyst hos Hedmark Trafikk.

For Samlingslista ser dette ut som en dramatisk forringing av kollektivtilbudet. For hver enkelt reisende og for miljøet er dette ikke akseptabelt, og vi mener at det er nødvendig med en mer tydelig dialog med Hedmark Trafikk og fylkestinget i denne saken.

Samlingslista i Folldal

v/ Alf Over Svenning, Terje Kjøllmoen og Brit Kværness

Reklamer