Per Magne Ståland

PerMagne

Per Magne Ståland står som nummer fire på Samlingslista sin liste til årets kommunevalg

Gift med Berit, tre barn. Vi driver gården Saghaugen på Dalholen.

Har hatt flere tillitsverv innen landbruksorganisasjonene i tilknytning til yrket.

Utenom gårdsdrifta har jeg erfaring fra styreleder verv i flere bedrifter i Folldal.

Har hatt flere forskjellige funksjonæroppgaver innen hopp og kombinert i Folldal IF.

Medlem av kommunestyret i en periode. Lederverv i flere kommunale utvalg.

Hovedinteresse politisk er næringsutvikling. Mener at vi i Folldal har gode muligheter for å lykkes hvis vi kan samles og dra i samme retning.

Styreverv:

  • Styreleder TollansByggservice AS,
  • Styreleder Baksida Grunneierlag,
  • Styremedlem/regnskapsansvarlig Kløftebekken Beitelag ANS,
  • Leder valgkomite Norsk Landbruksrådgivning avd. Nørd Østerdal.
Reklamer