Ole-Martin Håtveit

Ole-Martin H

Ole-Martin Håtveit
står som nummer fem på Samlingslista sin liste til årets kommunevalg

Jeg er 37 år og bor på et småbruk i Folldal hvor jeg driver med sau, og jobber som daglig leder i Folldal Industrielektro AS. Jeg har i tillegg engasjement som Medlemsansvarlig i El-Proffen Hedmark-Oppland, styremedlem i Nelfo Hedmark samt medvirkende i div. andre selskaper.

Jeg sa meg positiv til å være med i Samlingslista for å skape næringsutvikling i Folldal. Det viktige for meg er å sikre det vi har av tilbud i bygda, samt støtte nye som vil prøve å etablere virksomheter i bygda. Det er viktig at vi tåler å se om noen får til noe og støtte dem i stedet for misunnelse. Andre saker jeg er opptatt av er tilrettelegging av attraktive bolig og hyttetomter sentralt i bygda, dette er viktig for å gjøre Folldal til en attraktiv plass i framtiden samt at kollektivtilbudet må bedres så flere kan bo her og være pendlere.

Styreverv etc:

  • Daglig leder Folldal Industrielektro AS,
  • Daglig leder Folldal Sambruk,
  • Daglig leder Torsheim Maskin AS,
  • Styreleder Ekotuning Midt-Norge AS,
  • Styremedlem Nelfo Hedmark,
  • Medlemsansvarlig for EL-Proffen Hedmark-Oppland
Reklamer