Odd Hallgeir Øien

OddH

Odd Hallgeir Øien
står som nummer tolv på Samlingslista sin liste til årets kommunevalg

Alder 57, gift, 3 voksne barn og 2 barnebarn.

Har vært bonde fra 1982 og regnskapsfører med egen virksomhet fra 1989.

Utdannelse: Ex.artium, landbruksskole, bedr.økonomi.

Har vært engasjert i idrettsarbeid, men nå er det mest på arrangørsida. Har vært leder i Nord-Østerdal Skiskytterkrets, og eller med i styret i lokale lag og foreninger.

Brenner litt for at vi kan tenke i nye baner og lære av andre hva de har lyktes/mislyktes med. Vi må ha møteplasser mellom politikere og velgere.

Viktig med samarbeid, optimisme og positivitet. Vi har mye å by på.

Viktig framover blir å jobbe med næringsutvikling, infrastruktur, fortsatt ha gode oppvekstvilkår og skape trivsel for alle.

Reklamer