Ellen Grete Kroken

Ellengrete

Ellen Grete Kroken
står som nummer ni på Samlingslista sin liste til årets kommunevalg

Ellen Grete Kroken er bosatt i Grimsbu og har i snart tre år jobbet som regnskapsfører i Vekstra Nord-Øst. Før dette var Daldata min arbeidsgiver i 15 år. Er gift og har to barn i skolealder.
Trives med engasjement for flere lag og foreninger, deriblant Skigruppa i Folldal Idrettsforening.

Er generelt opptatt av samarbeid og optimisme i bygda, og mener dette er viktige brikker for å skape en positiv utvikling for Folldal i åra framover. Ved siden av næringsutvikling, skole, kulturliv og helse/omsorg, kan god infrastruktur i form av veier, kollektivtilbud og bredbånd trekkes frem som viktig for bolyst, trivsel og næringsliv.

Var medlem av formannskap og kommunestyre i perioden 2007-2011.

Styreverv:

  • Folldal IF, Skigruppa: sekretær,
  • Nedre Folldal Velforening; kasserer,
  • Nedre Folldal Utmarkslag; kasserer/regnskapsfører
Reklamer