Brit Kværness

Brit Kværness
står som nummer en på Samlingslista sin liste til årets kommunevalg.

Jeg er gift med Bjørn, og vi har en flott eiendom Dalholen der Bjørn også har sitt galleri. Til sammen har vi tre barn. Alle barna er voksne og har flyttet ut.

Min yrkesbakgrunn er veterinær, samtidig har jeg lang erfaring med offentlig forvaltning og kommunal administrasjon. Jeg var rådmann i Folldal kommune i mange år, og før jeg kom til Folldal bodde jeg på Tynset der jeg blant annet jobbet på Sykehuset Innlandet Tynset og i det som nå heter Mattilsynet.

Jeg ønsker allment å framsnakke Folldal fordi jeg mener at bygda fortjener mer positiv omtale. Vi er ikke så mange innbyggere, men hvis vi står sammen og er litt rause med hverandre mener jeg at vi kan få til mye positivt. For meg er det ellers særlig viktig med åpenhet i forvaltningen. Det må være redelighet knyttet til hvordan fellesskapets ressurser brukes. I tillegg er jeg opptatt av at velferdstjenestene våre skal være likeverdige og av god kvalitet, og at vi har en infrastruktur som bygger opp om Folldal som et godt sted å bo, et lett sted å etablere seg og et lett sted å være etablert.

Styeverv:

  • Folldal Husflidslag; sekretær,
  • Fjellheim samfunnshus; styreleder,
  • Anno museum; vara til styret,
  • Human-Etisk Forbund; medlem av navnefestutvalget,
  • Samlingslista i Folldal; styremedlem
Reklamer